Tettstadane i Kvam

Velkomen!

Ålvik

Ålvik ligg på nordsida av Hardangerfjorden 25 km frå Norheimsund i nord-austleg retning.

700 innbyggarar held til i Ålvik. Elkem AS Bjølvefossen har 155 tilsette og produserer både rein ferrosilisium og ca 120 ulike legeringar for støypeverk over heile verda. Elektrisk energi får Bjølvefossen frå Statkraft sitt Bjølvo Kraftverk som ligg 1200 meter inne i fjellet i Ålvik. 

Skule, barnehage, kyrkje, idrettsplass og forsamlingshus ligg på ein liten sideveg frå FV 7.

COOP-butikken ligg sentralt ved Torget.  Tyrvefjøra ligg 750 innanfor Torget og har bade- og rasteplass med toalett tilknytt Statens Vegvesen sitt opplegg for nasjonal turistveg. 

Ålvik er eit godt startpunkt for gå-turar i fjellet. Bilvegar (bomvegar) går opp til tregrensa både frå Ytre Ålvik og Vikedal i Ålvik. Gode informasjonsskilt står der bilvegane startar.

Øystese

Øystese ligg  6 km frå kommunesenteret i Norheimsund i nord-austleg retning.  Her er eit breitt tilbod på service, tenester og eit allsidig næringsliv. Ca 2500 menneske har postadresse Øystese. No i 2019 blir det nye Hardangebadet klart til bruk. Ved sida av å vera eit folkebad, skal ein her ha eit helse- og legesenter som skal ha spesialistar på rygg- nakke- og skjelettlidingar. Hardangerfjord Hotel er no stengt og blir opprusta med felles resepsjon med Hardangerbadet. Hotellet opnar for drift 1. mars 2020.

Kvam Ungdomsskule og Kvam vgs - Øystese Gymnas ligg tett ved sentrum av Øystese.

Kommunal bilveg opp til Fitjadalen er eit godt utgangpunkt for ein gåtur rundt Fitjadalsvatnet eller turar i fjellet.  På ein alternativ veg frå Øystese til Fyksesund over Soldal – Porsmyr, køyrer ein framom Skårsvatnet med gullfisk. (Vegen er smal og er ikkje å anbefala for store bilar)

Norheimsund

Norheimsund er kommunesenter i Kvam herad og regionsenter i Ytre Hardanger. 3300 innbyggjarar  har Norheimsund som sitt nær-sentrum. Norheimsund vart i 2013 tildelt staten sin pris for Norges mest attraktive tettstad. Grunngjevinga for dette var Norheimsund har eit tett og gå-venleg sentrum med god tilknyting til sjøen. Her finn du over 30 spesialbutikkar, vinmonopol, hotell, fleire kaféar, bank, post, torg og busshaldeplass. I småbåthamna er det også gjesteplassar.

På Strandvegen kan du gå frå Norheimsund Fartøyvernsenter gjennom sentrum til brua over Straumen og derifrå vidare på gangveg langs Movatnet til Steinsdalsfossen.

Ingen betaling for bilparkering i Norheimsund.

Tørvikbygd

Tørvikbygd ligg 12 km sør for Norheimsund og har ferjesamband til Jondal. COOP-butikken ligg ved ferjekaien. Tørvikbygd Skule har klassar frå 1 til 5 klassetrinn og bygda har også eigen barnehage. Tørvikbygd har eit allsidig organisasjonsliv tilknytt både ungdomshus og bedehus og musikkinteresserte kan finna sin plass i Tørvikbygd Musikklag. 500 personar bur i Tørvikbygd.

Strandebarm

Fram til 1965 var Strandebarm eigen kommune og vart då samanslege med Kvam kommune. På Tangerås ligg Strandebarmtunet med COOP-butikk, kafé, frisør, helsesenter og byggvarebutikk. Like ved butikksenteret ligg også Strandebarm barnehage. (til venstre på biletet). Bak, til høgre på biletet ser vi Strandebarm Båthamn og Strandebarm Idrettsplass. Tett ved desse ligg  den nye Strandebarm Skule som samlar elevar heilt frå Innstranda til Mundheim.  I dette området er det 1300 innbyggarar. Avstand frå Norheimsund til Tangerås er 30 km.